Om een goed dieetadvies te kunnen geven is het belangrijk dat ik weet wat u eet en drinkt. Dat geldt voor hoeveelheden, merk of soort eten en drinken en dingen die u toevoegt. Daarom kan het nuttig zijn om voorafgaand aan de eerste afspraak, een of meer dagen een eetdagboek bij te (laten)houden.
Aan de hand van het dagboek en uw wensen of vragen kijken we daarna samen op welke manier u uw voeding aan kunt passen.
De mondelinge tips worden na enkele dagen gevolgd door een schriftelijk advies.
Soms is één gesprek al voldoende, het kan ook zijn dat meer begeleiding gewenst is.
Dat kan tijdens een vervolgbezoek of via de telefoon of mail.

 

VERWIJZING/KOSTEN.

De zorgverzekering* vergoedt vanuit de basisverzekering de kosten voor dieetadvisering tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.
Houdt u rekening met het eigen risico?
Bij veel zorgverzekeraars is een uitbreiding van dieetadvisering bovendien opgenomen in een aanvullend verzekeringspakket.
Raadpleeg daarvoor uw polisvoorwaarden.
Wanneer u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken, kom ik vanzelfsprekend naar u toe. U hebt dan een machtiging voor een huisbezoek nodig van uw (huis)arts.

* Met de meeste zorgverzekeraars – behalve Menzis - heb ik een contract afgesloten.
   Indien uw zorgverzekeraar dieetadvisering niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, dan
   komen de kosten voor eigen rekening.
**Hoewel de diëtist al sinds 2011 “direct toegankelijk” is, d.w.z. dat u geen verwijzing
   nodig hebt, vergoedt een aantal zorgverzekeraars de behandeling niet als er geen
   verwijzing is.

Om problemen** met vergoeding door uw zorgverzekeraar te voorkomen, verzoek ik u uw (huis)arts om een verwijzing voor de behandeling te vragen.

 

Klachten
Ik zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Download dan onderstaande folder met informatie over wat u dan kunt doen.
patientenfolder